איגוד האינטרנט הישראלי

סמליל איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי הוא עמותה הפועלת לקידום השימוש באינטרנט לצורכי מחקר, תקשורת ושיתוף פעולה בין גורמים שונים. האיגוד הוא גוף עצמאי האחראי על כמה תחומים הקשורים באינטרנט בישראל, כמו רישום שמות מתחם והפעלת משרד W3C הישראלי. האיגוד הוא שלוחה של איגוד האינטרנט העולמי (Internet Society) גוף בינלאומי שמטרתו לספק מנהיגות באינטרנט בנושאי סטנדרטים, חינוך ומדיניות.

היסטוריה

איגוד האינטרנט הישראלי הוקם ב-1994 כדי לסייע בהתפתחות ובהטמעת האינטרנט בישראל. עד אז עיקר הפעילות בהסדרת נושאים הקשורים לאינטרנט התנהלה באמצעות מחב"א במסגרת "אילן", רשת אקדמית של המועצה להשכלה גבוהה. כאשר השימוש ברשת האינטרנט התרחב מחוץ לעולם האקדמי והחל להתפשט בקרב בעלי עסקים וכלל הציבור, נוצרו רגישויות משפטיות ועסקיות שחייבו הקמת גוף בלתי תלוי אשר יציע מנהיגות ויכוון את תהליכי ההתפתחות של האינטרנט.

מתחילת דרכו, עסק האיגוד בקידום השימוש ברשת בקרב המגזרים השונים מחוץ לעולם האקדמי, כולל ביצירה ועדכון של תקינה (ישראלית ועולמית) הקשורה לרשת האינטרנט והשימוש בה. בין המשימות האופרטיביות הראשונות שנטל על עצמו האיגוד היה הקמת "מחלף האינטרנט IIX", ב-1996, כדי לנתב את תעבורת האינטרנט הפנים-ישראלית בין ספקי האינטרנט השונים ולשמש כשדרת (backbone) האינטרנט הישראלית.

בהמשך קיבל על עצמו האיגוד את ניהול מרשם שמות המתחם. האיגוד מנהל את מרשם השמות (Registry) עבור סיומת המתחם (ccTLD) של ישראל (il) והוא מהווה מעין "טאבו" של שמות המתחם הרשומים בישראל. כללי רישום שמות המתחם[1] מגדירים את מבנה מרחב השמות, מגדירים את השמות המותרים, קובעים את תוקפו של שם מתחם והזכויות בו, ואף מאפשרים לפסול שמות. המרשם מבצע גם הסמכה לרשמים מוסמכים שישמשו מתווכים בין רושמי שמות (Registrants) לבין האיגוד.[2]

האיגוד מעורב באמצעות קבוצות משימה מיוחדות במגוון רחב של נושאים, כגון נגישות באינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות, קידום השימוש בקוד הפתוח וגיבוש הסדרים למניעת פגיעה בקטינים ברשת.

נשיאת האיגוד, החל מינואר 2017, היא פרופ' קרין נהון.[3]