גרמאניקוס יוליוס קלאודיאנוס קיסר

גרמאניקוס יוליוס קלאודיאנוס קיסר

גֵרְמַאנִיקוּס יוּלִיוּס קְלַאוּדִיאַנוּס קֵיִסַר, ייתכן כי שמו היה נִירוֹן קְלַאוּדִיוּס דְרוּסוּס גֵרְמַאנִיקוּס טרם אימוצו למשפחה היוליו-קלודיאנית (15 לפנה"ס – 10 באוקטובר 19). הוריו היו נירון קלאודיוס דרוסוס, בן ליוויה, שנהייתה אחר כך אשת אוגוסטוס קיסר, ואנטוניה הצעירה בת מרקוס אנטוניוס ואוקטביה אחות אוגוסטוס. בנו היה הקיסר קליגולה ואחיו היה הקיסר קלאודיוס. הוא גם היה אחיינו של הקיסר טיבריוס וסבא של הקיסר נירון מצד אמו.

נישואיו ושירותו המוקדם

גרמניקוס נשא את אגריפינה, בתו של מרקוס ויפסניוס אגריפה ויוליה ונכדת אוגוסטוס, והשניים הביאו לעולם תשעה ילדים, שלושה מתוכם מתו בילדותם. האחרים היו דרוסילה, יוליה ליווילה, אגריפינה הצעירה, דרוסוס קיסר, נירון (אין לבלבל בינו לבין קיסר בשם זה) וקליגולה.

גרמאניקוס היה אהוד מאוד בקרב אזרחי רומא, והיה חביבו של אוגוסטוס, ואף נראה כיורשו לתקופה קצרה. אולם לבסוף נבחר טיבריוס כיורשו של אוגוסטוס אולם הוא אולץ לאמץ את גרמניקוס בשנת 4.

גרמניקוס הורשה להיבחר כקוואיסטור בשנת 7 למרות שהיה צעיר בחמש שנים מגיל המינימום להחזקת המשרה, הוא שירת בצבא הרומאי תחת פיקודו של דודו טיבריוס ובשנת 12 נבחר למשרת הקונסול.