דורה אירופוס

דורה אירופוס (Dura Europos) הייתה עיר הלניסטית ורומאית מוקפת חומה שנבנתה על מדרון בגובה של 90 מטר מעל גדת נהר הפרת. היא נמצאת ליד הכפר סלהייה בסוריה של היום.

העיר נוסדה על ידי הסלאוקים בסוף המאה ה-4 לפנה"ס על צומת של נתיב הסחר מערב-מזרח ונתיב הסחר על נהר הפרת. מאוחר יותר הפכה העיר למוצב קדמי של האימפריה הפרתית. העיר נכבשה על ידי הרומאים בשנת 165 לספירה וננטשה לאחר המצור שנערך בשנים 256-257 על ידי האימפריה הסאסאנית, במהלכו השתמשו הסאסאנים בלוחמה כימית נגד הרומאים[1]. שנים לאחר נטישתה, היא כוסתה באדמה ונעלמה מעין רואה.

דורה אירופוס ההלנית

רפליקה של קיר מבית הכנסת

העיר החדשה, שהוקמה כדי לציין את מקום הולדתו של יורשו של אלכסנדר מוקדון - סלאוקוס הראשון, הוקמה בשנת 303 לפנה"ס כדי לשלוט על מקום חציית הנהר על הדרך בין עריו החדשות אנטיוכיה ו סלאוקיה על החידקל: "מבצר אירופוס". בנייתה מחדש כעיר גדולה, עם שכונות מלבניות ורשת רחובות סביב אגורה גדולה מרכזית, בוצעה במאה השנייה לפנה"ס.

דורה אירופוס היא עיר עתיקה בצפון סוריה, בנתיב המסחר בין הודו, ארם נהריים, תדמור-פלמירה שבמדבר הסורי לבין אנטיוכיה שבסוריה ושאר נמלי הים התיכון. העיר שכנה על שפת נהר פרת. בתקופת שלטון בית סלאוקוס חיו בעיר האוכלוסיות הבאות: אצולה יוונית, חיל מצב יווני- סורי, סוחרים יוונים, אוכלוסייה מקומית שהתייוונה מרצון, כמקובל באותה תקופה ואוכלוסיות קטנות אחרות, ביניהן היהודים.

העיר הייתה תחנת מעבר לסוחרים, לחיילים, לפקידי ממשלה ולשאר נוסעים. מיקומה ואופי תושביה יצרו עיר רב-לשונית ובה הווי דתי מגוון: נישואים בין האוכלוסייה היוונית לבין האוכלוסייה המקומית, שמות יוונים נפוצו בקרב רוב האוכלוסיות והדת הפרתית והיוונית היו לדתות משותפות לתושבי העיר. בסוף המאה ה-2 לפני הספירה עברה העיר לשלטון האימפריה הפרתית, אך הגיוון התרבותי נשאר יווני. היוונית הייתה השפה הדומיננטית.

החברה בעיר הייתה קוסמופוליטית, ובראשה עמדה אריסטוקרטיה מקדונית פגאנית של צאצאי המתיישבים הראשונים. החפירות גילו מקדשים לאלים יוונים, רומים ופלמירים (Palmyrene). במקום נמצא גם בית כנסת והכנסייה העתיקה ביותר המוכרת כיום. בחפירות התגלו מעל מאה רסיסי קלף ופפירוס וכתובות רבות כללו טקסטים ביוונית, לטינית (בין היתר ריבוע סאטור (sator square) בלטינית), פלמירית, עברית, Hatrian, Safaitic, ופרסית בינונית.