דיכוטומיה

דִּיכוֹטוֹמְיָהיוונית Διχοτομία) היא כל חלוקה ממצה ומוציאה של קבוצה לשתי תת-קבוצות משלימות. כלומר, כל איבר שהיה חבר בקבוצה המקורית יהיה חבר באחת משתי תת-הקבוצות החדשות, ושום איבר לא יהיה חבר בשתיהן.

משתמשים בדיכוטומיה כדי להעצים ניגודיות בין שתי קבוצות, גם אם לפעמים החלוקה היא לא חד-משמעית.

אטימולוגיה

המונח נגזר מהמילה היוונית, שפירושה "חלוק": dich- הוא צורה של "dicha", שפירושו "לשניים"; tomia- פירושו גזירה, חתיכה או חלוקה של דבר.

המילה שנִיוּת (או דואליות) מכילה בתוכה את משמעות המילה דיכוטומיה, אך יש לה גם משמעויות נוספות.