הדברת יתושים

הדברת יתושים באמצעות התזת DDT, בשנת 1958 בארצות הברית, כאמצעי נגד המלריה
ריסוס מי הירדן בשמן להדברת יתושי מלריה, 1938

הדברת יתושים היא פעולה שנועדה להקטין במידת האפשר את אוכלוסיית היתושים ועל ידי כך להוריד את שיעור עקיצת בני אדם על ידיהם עד למינימום. פעולות אלה ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות:

  • פעולות למניעת דגירות יתושים
  • פעולות להדברת יתושים בעלי כנף
  • פעולות להדברת יתושים בדרגות התפתחותם במים

פעולות למניעת דגירות יתושים

השלבים למניעת דגירות יתושים הם איתור מקומות דגירה אפשריים וביצוע טיפול מונע בהם :

  • במרתפים מוצפים יש לשאוב את המים הנקווים עם סיום עונת הגשמים.
  • מכלי מים יש לאטום ודליפות ונזילות מהם יש לתקן.
  • בבריכות הדגים יש להקפיד על ניקוי הצמחייה והעמקת חופי הבריכות עד עומק של 30 ס"מ.
  • בורות מי שופכין שאינם בשימוש יש למלא בעפר ובורות בשימוש יש לכסות.
  • בזרמי שופכין יש לטפל על ידי הכשרת מערכת תעלות נקיות מצמחייה.
  • בבריכות חימצון יש לבער את צמחיית הגדות על ידי הפיכתה לבלתי מתאימה לדגירת יתושים.

כל הפעולות הללו הן למעשה שינוי פיזי של הגומחה האקולוגית והפיכתה לבלתי מתאימה לדגירת יתושים על ידי שימוש ב קוטלי עשבים או בעבודה מכנית–הנדסית.