חד-סוכר

דיאגרמת פישר של ה-D-גלקטוז
דיאגרמת פישר של ה-D-פרוקטוז

חד-סוכר (monosaccharide), הידוע גם כסוכר פשוט הוא סוכר הבנוי מאבן בניין אחת ולא ניתן לפרקו לסוכרים קטנים יותר. חד-הסוכרים מהווים את אבני הבניין של כל הפחמימות, והם מסווגים לרוב על-פי מספר אטומי הפחמן שבמולקולה שלהם. טריוז הוא סוכר פשוט המכיל 3 פחמנים, טטרוז 4, פנטוז 5, הקסוז 6 והפטוז 7. סיווג נוסף של החד-סוכרים הוא על פי הקבוצה הפעילה שלהם - אלדהיד (אלדוזות) או קטון (קטוזות). הסיווג הסופי הוא לרוב שילוב של שני הסיווגים. החד-סוכר הנפוץ ביותר הוא האלדוהקסוז גלוקוז.

כל החד-סוכרים, בדומה לדו-סוכרים, הם מתוקים, מסיסים במים, מתגבשים וחסרי צבע.

חד-סוכרים נפוצים