חולה גוסס מת

חולה גוסס מת הוא משחק ילדים, שבו המשתתפים עומדים במעגל ומתמסרים עם הכדור ביניהם ומנסים לפסול זה את זה. פסילה מתרחשת כאשר הכדור פוגע בגופו של השחקן, אך הוא אינו מצליח לתפסו. לאחר פסילה ראשונה, עובר הנפסל למצב חולה - הוא נאלץ להמשיך לשחק בעמדו על רגל אחת. לאחר פסילה שנייה, הנפסל עובר למצב גוסס, בו הוא ממשיך לשחק כשהוא כורע. בפגיעה הבאה הנפסל משחק בישיבה, בזאת שלאחריה בשכיבה על הגב ולאחר מכן על הבטן. הפסילה שלאחר מכן מביאה את הנפסל למצב מת, כלומר הוא מפסיד במשחק.

המשתתף יכול לעלות בחזרה שלב אחד למעלה אם הוא תופס את הכדור, 3 פעמים ברציפות מבלי להפיל אותו.

עם התקדמות הפסילות קשה יותר להתחמק מפגיעה, כיוון שהתנועה הופכת מוגבלת יותר.

במקומות מסוימים שם המשחק מבוטא על ידי הילדים במלעיל (הטעמה על "חו" ו"גו"), באחרים הוא נקרא "חי גוסס מת".

משחק דומה קרוי אחד בקיר ויש לו חוקים דומים:

  • שני שחקנים או יותר בועטים בתורות כדור כדורגל לקיר,חומה, גדר וכדומה. ומנסים להימנע ככל האפשר מפסילה.
  • שחקן שנפסל פעם אחת נקרא חולה, שחקן שנפסל פעמיים נקרא גוסס ושחקן שנפסל שלוש פעמים נקרא מת ויוצא מהמשחק.
  • פסילה יכולה להתרחש באחד משני המצבים הבאים:
  1. שחקן בעט את הכדור והחמיץ את הקיר, או שלא בעט את הכדור חזק מספיק כדי שיפגע בקיר.
  2. שחקן נגע בכדור פעמים, במתכוון או שלא במתכוון.

המנצח הוא האחרון שנשאר בחיים. (או חי, או חולה או גוסס.)

Other Languages