חוסה

חוֹסֶה, על פי חוקי מדינת ישראל, הוא קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זקנה אינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו (סעיף 1 לחוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966).

חוק ההגנה על חוסים מכיל הוראות שמטרתן להגן על חוסים מפני ניצול וכן להגן על שלומם.

הערה: המונח חסוי, שאותו מסדיר חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אינו זהה למונח חוסה.

Other Languages