חידה

חידה היא בעיה המוצגת לשם שעשוע וכאתגר חשיבה.

חידונאים (יוצרי חידות) מפורסמים הם סם לויד ומרטין גרדנר האמריקאים והנרי ארנסט דודיני הבריטי, שפרסמו חידות (מתמטיות, לוגיות ואחרות) בכתבי-עת ובספרים.

מאפייני החידות

לעתים החידה היא בתבנית קבועה (תשבץ, למשל), אך פעמים רבות החידה היא בלתי שגרתית, וזה ייחודה ההופך אותה מבעיה לחידה. לחידה בלתי שגרתית נדרש פתרון בלתי שגרתי, אם כי לא תמיד הגבול בין חידה לבעיה חד וברור. חידה נראית לעתים בלתי שגרתית רק עקב ניסוחה המיוחד או משום שהיא מתבססת על ידע שחסר לנשאל. החידה "בקבוק בלי פקק עולה 20 אגורות יותר מהפקק, ושניהם יחד (הבקבוק והפקק) עולים 22 אגורות - מה מחיר הבקבוק?", היא בפירוש חידה כאשר היא מוצגת לילד, אך מי שלמד אלגברה יזהה בה מיד בעיה פשוטה בנעלם אחד או בשני נעלמים.

לעתים מתאפיינת החידה בפתרון שמנוגד לאינטואיציה של הפותר. דוגמה לכך היא החידה הבאה:

לפתרון בעיית הילודה בסין, תוך התחשבות ברצונן של המשפחות בבן זכר, הוטלה ההגבלה הבאה: כל אישה רשאית ללדת עד שייוולד לה בן זכר, ולאחר מכן אסור לה ללדת. בהנחה שהסיכוי ללדת בן שווה לסיכוי ללדת בת, כיצד ישפיע כלל זה על האיזון הדמוגרפי בסין?
פתרון: מניסוח החידה נוצר הרושם הראשוני כאילו מספר הבנות יהיה עצום ורב לעומת מספר הבנים, שהרי יהיו, למשל, משפחות שבהן חמש בנות ובן אחד. זהו רושם מוטעה, וההגבלה לא תשנה את היחס בין האוכלוסיות. קל מאוד להראות זאת: בלידה הראשונה שלהן, מחצית הנשים ילדו בן ומחציתן ילדו בת, כך שהאיזון הדמוגרפי נשמר. הנשים שילדו בן לא ילדו יותר, אך הנשים שילדו בת ילדו שוב, ובלידתן השנייה מחצית הנשים ילדו בן ומחציתן ילדו בת, כך שהאיזון הדמוגרפי נשמר. כך גם בכל הלידות הבאות: מחצית הנשים ילדו בן ומחציתן ילדו בת, כך שהאיזון הדמוגרפי נשמר.