ימין פוליטי בישראל

דגל ישראל בכותל המערבי בירושלים: מחנה הימין בישראל מאוחד סביב הלאומיות היהודית ומימושה על ידי מדינת ישראל.
הפגנה של תנועת "ישראל שלי" בעד ישראל וצה"ל במהלך מבצע צוק איתן.

הימין בישראל הוא מחנה פוליטי שאידאולוגיית היסוד שלו היא לאומיות יהודית ומימושה במדינת ישראל באמצעות הציונות. בעוד שבאירופה המושגים "שמאל וימין" מתייחסים בעיקר לתפישת העולם הכלכלית (שמאל - כלכלה סוציאליסטית, ימין - כלכלה ליברלית/קפיטליסטית), בפוליטיקה של ישראל המושג ימין מתייחס בראש ובראשונה לתפישת מדיניות החוץ והביטחון, ורק לאחר מכן למדיניות הכלכלית. הימין בישראל דוגל בפטריוטיזם והעצמת ערכי הלאומיות והמולדת, בעמדות קשוחות יותר במשא ומתן עם הפלסטינים ומדינות ערב, בתמיכה בהתנחלויות ונקיטת קו נוקשה בפעולות צבאיות נגד ארגוני טרור. מבחינה כלכלית-חברתית, רוב הימין בארץ תומך בשוק חופשי וליברליזם כלכלי, אך חלק מהגופים שבו, חלקם דתיים, תומכים גם במדינת רווחה וקצבאות למעוטי יכולת. מבחינת עמדות תרבות, דת ומדינה הימין נוטה לשמרנות ושמירת אופיה היהודי של מדינת ישראל.

Other Languages