כדורגל סיני

כדורגל סיני הוא משחק ילדים לקבוצה, בו רגלי השחקנים משמשות שערים.

המשתתפים עומדים במעגל כשרגליהם פשוקות, וכפות רגליהם נוגעות זו בזו.מטרת כל שחקן למנוע בעד הכדור מלעבור בין רגליו, ולהעבירו בין רגלי היריבים. המשחק מתנהל תוך שימוש בחבטות ידיים. שחקן שלא הצליח למנוע מהכדור לעבור בין רגליו נפסל.

שחקן שנפסל פעם אחת, ממשיך לשחק ביד אחת. נפסל פעמיים, משחק ופניו חוצה מן המעגל. נפסל שלוש פעמים, משחק ביד אחת כשפניו חוצה מן המעגל. בפעם הרביעית הוא יוצא מן המשחק, והמעגל מצטמצם.

Other Languages