מבשרי הציונות

מְבַשְׂרֵי הציונות הם הוגי הדעות אשר יצרו את עולם הרעיונות והמונחים של ההגות הציונית ממחצית המאה ה-19, והציגו אותו בחיבוריהם, שהתפרסמו כמאמרים בעיתונות ובספרים, כתפיסות עולם ותוכניות להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. לדעת חלק מההיסטוריונים שחקרו את תופעת 'מבשרי הציונות', העיקריים שבהם פעלו בשנים 1860-1874, בטרם ההכנות לעלייה הראשונה בתרמ"ב (1881), והופעת הציונות המדינית (1896) והציונות המעשית.

Other Languages
English: Proto-Zionism