מחזור התא

מחזור התא הוא סדרת האירועים המתרחשים במהלך חייו של התא מרגע היווצרותו מתא הורה עד להתפצלותו לתאי בת. סדרת התהליכים נחשבת מחזורית כיוון שהיא מתחדשת שוב ושוב מחלוקה לחלוקה. ישנם מנגנוני בקרה השולטים בקצב חלוקת התא ושלבי המחזור האחרים, ויכולים אף לעצור אותו ולחדשו. דוגמה לכך היא תאי עצב אשר מחזור התא שלהם הופסק בשלב G1 ולכן מספרם בגוף לא עולה.

תרשים המתאר את מחזור התא.[1]

האינטרפאזה

השלב הארוך ביותר של המחזור הוא האינטרפאזה. בשלב זה נהוג להבדיל בין שלושה שלבים:

  • G1 (מלשון Growth - גדילה): השלב המקדים להכפלת ה-DNA. בשלב זה התא מתפקד את תפקודו הרגיל לו הוא מיועד. תוך כדי כך נפחו גדל, מתבצע בו מטבוליזם נמרץ, וכמות החומרים בו (RNA וחלבונים) גדלה כמעט פי שניים.
  • S (מלשון synthesis): בשלב זה מוכפל ה-DNA שבגרעין. שלב זה נמשך בדרך כלל 3-6 שעות.
  • G2: השלב שלאחר הכפלת ה-DNA. התא מתכונן לחלוקה. שלב זה נמשך בדרך כלל 2-5 שעות.

לתא מנגנונים אשר מסוגלים לעצור את מחזור התא בשלב G1 מפאת תנאי הסביבה או אילוצים אחרים, אך מאז שהחלה הכפלת ה-DNA המחזור לא ייפסק עד להגעה לשלב G1 שנית. לכן ההבדלים בין תאים מתבטאים בעיקר באורכו של שלב G1 ולא באורכם של השלבים האחרים, אשר די קבוע. כאשר שלב G1 מופסק, התא עובר למעין שלב חדש המכונה G0. תא יכול להישאר בשלב G0 מרגע היווצרותו ועד למותו, ולא להמשיך במחזור התא כתאי עצב; אך יכול גם להישאר ב-G0 לזמן פחות ממושך, וכשהתנאים מתאימים לחזור לשלב G1.

מחזור התא מבוקר על ידי מערכת אותות תאיים ותהליכים מתוכננים מראש ובקפידה. במקרים בהם נפגמת בקרה זו של מחזור התא מסיבה זו או אחרת, התא מתחלק שוב ושוב ללא שליטה ונוצרת שאת סרטנית.