מפלגה

מִפְלָגָה היא תנועה פוליטית השואפת להשיג שליטה מלאה או חלקית במוסדות הממשל או הפרלמנט. פעולת ההצטרפות למפלגה נקראת בישראל התפקדות.

מאפייני המפלגה

למפלגה מספר מרכיבי יסוד:

  • המפלגה הינה ארגון מוכר ורשמי.
  • למפלגה ציבור תומכים, הסבור כי על המפלגה להרחיב או לשמר את כוחה הפוליטי במוסדות השלטון.
  • למפלגה זהות מסוימת סביבה היא מאוגדת. זהות זו עשויה להיות מגזר במדינה (מגזר אתני, מגזר על פי חתך גיל, מגזר גאוגרפי, וכו'), רעיון (אידאולוגיה מסוימת, רעיון דתי, וכו') ו\או תנועה/ארגון רחבים מהמפלגה (ארגון פועלים, תנועה דתית וכו')
  • המפלגה מעורבת בפוליטיקה במדינה, לרוב בכל ענפי החברה הקשורים לצבירת כוח פוליטי.