עונג שבת (ארכיון)

אחד מכדי החלב שבהם הוטמנו חלק ממסמכי הארכיון

עונג שבת היה שם קוד לארכיון שאסף מידע על יהודי גטו ורשה, ורשה רבתי וערי פולין האחרות בתקופת מלחמת העולם השנייה. הארכיון גם יזם כתיבת עבודות על ההיבטים השונים של חיי הגטו ובכך היה למכון מחקר לצד היותו מיזם מתעד. "עונג שבת" הוא מצווה ביהדות להתענג בשבת.

Other Languages
Deutsch: Oneg Schabbat
français: Oyneg Shabbos
polski: Oneg Szabat
русский: Онег Шабат