עקומת הסינוס של הטופולוגים

בטופולוגיה, עקומת הסינוס של הטופולוגים היא דוגמה קלאסית למרחב טופולוגי קשיר שאינו קשיר מסילתית.

הגדרה פורמלית

עקומת הסינוס של הטופולוגים מוגדרת כתת המרחב של , המורכב מגרף הפונקציה בקטע ומהקטע הסגור .

כלומר, מדובר בתת-הגרף של המישור האוקלידי המוגדר על ידי הקבוצה:

עקומת הסינוס של הטופולוגים