פלורליזם

פְּלוּרַלִיזְם (Pluralism; מלטינית Pluralis, מילולית: רב, מרובה, בעברית: רבגוניות) הוא מונח המשמש במשמעויות שונות: בפילוסופיה, מדע המדינה, סוציולוגיה ותחומים אחרים. כמו כן, במדעי המדינה, פלורליזם מציין ערך ועיקרון חשוב בממשל דמוקרטי לפיו יש להעניק שוויון זכויות וחופש ביטוי לקבוצות שונות בחברה, בהן קבוצות מיעוט, כך שתוכלנה לבטא את השונות ביניהן ולהתאגד במסגרות שונות כבחירתן. ללא מתן פלורליזם במשטר דמוקרטי - לא מתאפשרת דמוקרטיה. חברה דמוקרטית שאינה מעניקה לאזרחיה פלורליזם מכונה לעתים "דמוקרטיה טוטליטרית" או "דמוקטטורה". הפלורליזם מכבד את ריבוי הקולות האנושיים ואת ביטוייהם המגוונים, והוא אחד הערכים המרכזיים של הדמוקרטיה. משטר שאינו פלורליסטי ומדכא קבוצות שונות מבחינה כלכלית, חברתית, דתית ותרבותית מביא על פי רוב לתרעומת ואיבה, הן כלפי המשטר והן בין הקבוצות השונות בחברה.

פלורליזם יכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים: פלורליזם חינוכי, פלורליזם כלכלי, פלורליזם פוליטי ועוד.

פירוש

פלורליזם פירושו ריבוי שוני ביקום.

פלורליזם הוא אחד מערכי היסוד בדמוקרטיה שכן הוא מכיר בזכויות המיעוט - של השונים בעם, כשם שהדמוקרטיה מכירה בזכויותיו של היחיד.