צדקיהו בן כנענה

צִדְקִיָּהוּ בֶן כְּנַעֲנָה (גם צִדְקִיָּה בֶן כְּנַעֲנָה), על פי התנ"ך התחזה לנביא ה', ופעל באמצע תקופת הבית הראשון במאה ה-9 לפנה"ס, בחצרו של אחאב מלך ישראל בשומרון. בפועל הוא היה חלק מארבע מאות נביאי השקר בחצר אחאב, ולפי המספר הזה כנראה שהם היו נביאי האשרה שאיזבל סירבה לשלוח למבחן בהר הכרמל.

בסיפור המופיע בספר מלכים א', פרק כ"ב ובספר דברי הימים ב', פרק י"ח, צדקיהו מנבא לאחאב ולעמיתו יהושפט מלך יהודה הצלחה במלחמה נגד ארם ברמות גלעד. הוא אף ממחיש את נבואתו בעשיית קרני ברזל ואומר "כה אמר ה': באלה תנגח את ארם עד כלתם". בהמשך בא מיכיהו בן ימלה ומנבא בשם ה' את התוצאה ההפוכה, היינו שאחאב יובס במלחמה. צדקיהו מכה את מיכיהו על הלחי ומעורר תיגר על אמיתת נבואתו של זה, באומרו "אי זה עבר רוח ה' מאיתי לדבר אותך?". מיכיהו משיב שכאשר נבואתו שלו תתגשם, גם צדקיהו בעצמו "יבא חדר בחדר להחבא". בסוף הסיפור מתברר שמיכיהו צדק וצדקיהו טעה: אחאב נהרג בקרב.

משמעות השם "צדקיהו" היא: יהו (ה') הוא צודק.

  • קישורים חיצוניים

קישורים חיצוניים

Other Languages