ציוויליזציה

מרכז העיר ניו יורק
הריסות המאצ'ו פיצ'ו, "העיר האבודה של האינקה", המסמלת את הציוויליזציה העתיקה

צִיוִוילִיזַצְיָהאנגלית: Civilization; לעתים נכתבת 'ציביליזציה') היא הארגון החברתי הגבוה ביותר בחברה האנושית. לרוב היא כוללת מספר עמים ומדינות, החולקים ביניהם יסודות משותפים כגון: תרבות, דת, ערכים ולעתים מוצא אתני משותף.

מאפיינים משותפים לציוויליזציה

לרוב, לציוויליזציות יהיו מאפיינים ויסודות משותפים בתחומים הבאים או בחלקם: