רבי אלעזר בן עזריה

רבי אלעזר בן עזריה
Grave of Rabbi Eleazar ben Azariah.JPG
דורשלישי לתנאים
בית מדרשיבנה
רבותיורבי יוסי הגלילי
חבריורבי טרפון, רבי עקיבא
תלמידיורבי יהודה
אביורבי עזריה בן רבי אבטולס

רבי אלעזר בן עזריה (ראב"ע), תנא בן הדור השלישי לתנאים, בן דורו של רבי עקיבא. כיהן תקופה מסוימת כנשיא הסנהדרין לצדו של רבן גמליאל דיבנה. ידוע בייחוסו – כהן, דור עשירי לעזרא הסופר. בנו של רבי עזריה בן רבי אבטולס, דודו הוא התנא שמעון אחי עזריה.

Other Languages