שבע בום

שבע בום הוא משחק ילדים, משחק חברה ומשחק מיומנות דיבור.

מהלך המשחק

המשחק מיועד לשני שחקנים ומעלה, המסודרים בסדר ויזואלי ברור, למשל סדר הישיבה. הקבוצה מונה את המספרים הטבעיים, כאשר על כל משתתף לנקוב בשמו של המספר הבא, אלא שחל איסור לבטא מספרים מסוימים: אין לבטא מספרים המכילים את הספרה שבע או מתחלקים בשבע ללא שארית. במקום לבטא מספרים אלו, יש לומר "בום". שחקן שמתבלבל יוצא מן המשחק והספירה מתחילה מחדש. כאשר יש מספר שמתחלק ב-7 וקיימת בו הספרה 7 יש להגיד בום בום (לדוגמה ב-77 יש להגיד בום בום בום כי המספר מתחלק ב-7 ויש פה פעמיים את הספרה 7)

המשחק הופך בעייתי יותר, כמובן, כאשר נתקלים ברצף של מספרים המכילים את ספרה שבע, למשל התחום 70-79. רוב המשחקים מסתיימים הרבה לפני התחום 700-799, כך שאין נתקלים ברצף מספרים ארוך זה, הכולל את הספרה 7.

לרוב ישנה הגבלת זמן מסוימת שמונעת מהשחקן לחשוב עמוקות לפני אמירת התשובה.

Other Languages
English: Fizz buzz
日本語: Fizz Buzz