SDRAM

זיכרון SDRAM

SDRAM, ראשי תיבות של Synchronous Dynamic Random Access Memory, הוא התקן חומרה לזיכרון מחשב. התקן זה משתמש בתושבת דימים (DIMMs). בדרך כלל SDRAM תומך במהירויות מ-66 מגה הרץ ועד 133 מגה הרץ.

לעומת 72 הפינים שהיו בזיכרונות EDO DRAM שקדמו לו, או 30 פינים בזיכרונות מוקדמים יותר, התקן SDRAM משתמש בתושבת בעלת 168 פינים.

רקע: זכרונות גישה אקראיים (RAM)

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – זיכרון גישה אקראית

זיכרון גישה אקראית (RAM) הוא אמצעי מהיר לאחסון מידע. במחשבים, נעשה שימוש בזיכרון זה על מנת לספק גישה לנתונים ולקוד. הזיכרון נחשב "אקראי", שכן ניתן לגשת לכל פיסת מידע אקראית בזיכרון באותה מהירות.

קיימים שני סוגי זיכרון גישה אקראית:

בלבו של תא זיכרון דינמי יש קבל, שיכול להיות טעון (ולייצג ספרה בינארית "1"), או פרוק ("0"). ניתן לדמות את תא הזיכרון הדינמי לדלי דולף: כשם שרמת המים בדלי הדולף הולכת ויורדת, כן המתח על הקבל הולך ופוחת, עקב זרם הזליגה. אם אדם ימתין מספיק זמן, שוב לא יוכל להבדיל בין תא המייצג "0" ובין תא שייצג "1" אך רוב מטענו זלג, כשם שלא יוכל להבחין בין דלי שהיה ריק מלכתחילה לבין דלי מלא שמימיו דלפו. כדי להשתמש בזיכרון דינמי, יש לחדש את מטענו של הקבל תוך פרק זמן הקצר משמעותית מהזמן בו שוב אי אפשר להבחין אם הקבל טעון או לא. לצורך כך זיכרון דינמי מכיל מעגל חשמלי העובר על כל התאים בזיכרון באופן מחזורי, ומחדש את מטענם של התאים המייצגים "1". פעולה זו נקראת "רענון".