Universal Serial Bus


USB
Universal Serial Bus
Type A USB connector.jpg
מחבר USB טיפוסי (USB A)
הומצא בשנת:1996

רוחב אפיק:ביט אחד
מספר התקנים:127 עבור כל יציאה
מהירות אפיק:עד 20Gbps
(בממשק USB 3.2)
סוג אפיק:טורי
חיבור ללא איתחול:כן
אפיק חיצוני:כן

USB (ראשי תיבות של Universal Serial Bus; בעברית: אפיק טורי אוניברסלי) הוא תקן לחיבור בין מחשבים להתקני ציוד היקפי. תקן ה-USB הציע חלופה של חיבור סטנדרטי אחד במחשבים אישיים עבור התקנים שונים, במקום ריבוי סוגי חיבורי המחשב שהיה קיים לפניו. כיום זהו התקן הפופולרי ביותר לחיבור חומרה למחשבים אישיים.

ה-USB הושק ב-1997, פרי פיתוח של שיתוף פעולה בין מספר חברות, בהן אינטל, IBM ומיקרוסופט. הגרסה הראשונה אפשרה העברת מידע במהירות של עד 12 מגה-ביט לשנייה. במחשבים האישיים באותה תקופה היו מספר חיבורים שונים – חיבורים מיוחדים עבור מקלדת ועכבר, יציאות טוריות ויציאות מקביליות. עם התפתחות הטכנולוגיה מגבלת מספר ההתקנים הניתנים לחיבור הפכה לבעיה קשה, כמו גם האיטיות של החיבורים.

חיבורי USB

מטרה

ממשק ה-USB נוצר כדי לספק יציאה סטנדרטית מהירה ואמינה לחיבור מגוון רחב של התקנים. הצורך בממשק עלה בשל הבעייתיות של היציאות הטוריות והמקביליות הישנות (COM, LPT) אשר מוגבלות במספר ההתקנים שניתן לחבר אליהן, והן איטיות וקשות להתקנה. לעומת יציאות אלה, מאפשר ממשק ה-USB חיבור מספר רב של התקנים למחשב (עד 127), תוך ניהול המשאבים הוא אוטומטי. הממשק תומך בהעברת נתונים במהירות של עד 12 מגהביט לשנייה בגרסת 1.1 USB, עד 480 מגהביט לשנייה בגרסת USB 2.0, ועד 4.8 גיגה ביט לשנייה בגרסת USB 3.0. כמו כן, הממשק מאפשר לחבר ולנתק התקנים ללא צורך באתחול המחשב. ממשק ה-USB הוא ממשק החיבור המוצלח ביותר בהיסטוריה של המחשב, מבחינת היקף השימוש התפוצה ועלות הייצור[דרוש מקור].

כבל USB מכיל ארבעה גידים: שניים מהם משמשים לצורך העברת נתונים ושניים מהם מספקים מתח חשמלי נמוך של 5 וולט. מתח חשמלי זה משמש לשם הפעלת התקנים בעלי צריכת חשמל נמוכה, כגון: מקלדת, עכבר, ומצלמת אינטרנט, ולטעינת מכשירים.

התקני USB יכולים לצרוך זרם עד לסך של 500 מיליאמפר מממשק ה-USB אליו הם מחוברים. אם סך הזרם הנצרך הוא פחות מ-50 מיליאמפר, ממשק ה-USB לא יופעל.